RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Marta Szydlik Inicjatywy Artystyczne z siedzibą przy
ul. Chotomińska 12, 61-311 Poznań, NIP: 7822313987.

2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych jest Marta Szydlik, dostępna pod
adresem e-mail: martakmieciak@op.pl

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez
formularz kontaktowy za pośrednictwem kanałów komunikacji, które wskazali Państwo w formularzu, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez upoważnionych pracowników
administratora danych.

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wyjaśnienia sprawy w
związku otrzymaniem zapytania przez formularz kontaktowy dostępny w ramach sklepu internetowego
lub do momentu wycofania zgody.

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie
danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych
osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania zapytania za pośrednictwem formularza
kontaktowego.

10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.
copyrights 2021 starling
POWERED BY STUDIO LEOPARD